Pogoji uporabe

definicije:

Stran 1 - Uporabnik = storitve za stranke / izdelek

Page 2 - Informacijska tehnologija Domidona d.o.o. = DOMIDONE IT

Uvod

Vse storitve / izdelki so navedeni na spletni strani DOMIDONE IT. Vse storitve so na splošno opisane na javno dostopni spletni strani www.gstarcad-hrvatska.com.

Vprašanja storitve / izdelka, ki jih je uporabnik poslal prek izpolnjenega obrazca na www.gstarcad-hrvatska.com, so del te pogodbe. Podrobnosti o storitvah se dogovorijo s pisno korespondenco prek uporabniškega območja. Vsa pisna korespondenca z vsebino, priloženo uporabniku in DOMIDONE IT, je del te pogodbe.

DOMIDONA IT bo zagotovil vsako storitev, ponudbo in izdajo vozovnic v digitalni obliki, pogodbena storitev pa bo na voljo uporabniku za pregled v uporabniškem območju.

DOMIDONA IT bo dostavila "Serijsko številko licence" v petih delovnih dneh od datuma prejema sredstev na račun IT Domidona.

V starih različicah GstarCAD-a (različica 2016 in prej) dobite "Aplikacijsko datoteko" v 5 delovnih dneh po tem, ko uporabnik dobi ustvarjeno serijsko številko licence.

Cena izdelka ne vključuje namestitve, konfiguracije in izobraževalne podpore za uporabo GstarCAD-a.

Za vsak problem vezanih okoli uporablja uporabnik GstarCAD Software lahko kontaktirate proizvajalca ali zaprosi za pomoč izključno s pomočjo spletnega obrazca na "prijaviti težavo" https://www.gstarcad-hrvatska.com/prijava-problema-u-radu-gstarcad. V tem primeru bo DOMIDONA IT posredoval pri reševanju težave tako, da bo kontaktiral proizvajalca. Rok za rešitev problema ni omejen, ker je odvisen od odgovora proizvajalca.

Dodatne storitve, ki jih naroči uporabnik, bodo dodane v uporabniško področje, dodatni pogoji pa veljajo brez priložene pogodbe.

Sestavni del tega sporazuma je Ponudba, ki jo je naročnik prejel z elektronskimi sredstvi in ​​s katerim je plačal DOMIDON Informacijsko tehnologijo d.o.o. kjer so cene storitev / proizvodov jasno izražene. DOMAIN IT ne zaračunava aktiviranja / dostave svojih storitev, razen če je v ponudbi navedeno drugače. Ponudba je informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujočega dokumenta.

Naročene storitve / izdelke so zastavljene z Vermanovim nalogom.

Pogodba se šteje, da je bila v času DOMIDONA IT sklenjena z uporabnikom in izdala račun.

Plačilo

Cene DOMIDONA IT storitve so javno dostopni na spletni strani DOMIDONA IT (www.gstarcad-hrvatska.com) in so sestavni del pogodbe.

Vse storitve DOMIDONA IT se plačajo vnaprej, razen če ni drugače dogovorjeno. Po naročilu storitve uporabnika DOMIDONA IT pošlje ponudbo za plačilo storitve z ustrezno zapadlostjo. Kupec je dolžan plačati ponudbo do roka ponudbe.

Odpoved pogodbe pomeni, da DOMIDONA IT ni odgovoren za vodenje uporabniških podatkov in ne more biti odgovoren za izgubo podatkov. Pogodba se lahko enostransko prekliče ali oboje. Prenehanje pogodbe začne veljati takoj brez predhodnega obvestila, razen če ni drugače dogovorjeno.

Vse cene DOMIDONA IT so navedene v evrih.

S sprejemom pogodbe uporabnik potrjuje, da je razumel pogodbo. Pogodba lahko sklene pravni zastopnik za mladoletnike. Za poslovne nesposobne lahko pogodbo sklene le njihov zastopnik, za delno sposobno poslovno osebo mora zastopnik dati soglasje.

Pogodba se šteje, da je treba sestaviti v času, ko DOMIDONA IT uporabniku izstavi račun, ki je sestavljen na podlagi plačila ponudbe in pogodbe začne teči od datuma računa.

sprejem uporabnik Terms of Service potrjuje, da se strinja, da je njegov DOMIDONA IT izdaja račune za naročene storitve / izdelke izključno v elektronsko obliko v skladu z zakonom o DDV.

Splošne določbe

Vsaka pogodba, ki jo je sklenila DOMIDONA IT, se hrani v digitalni obliki, uporabnik pa sprejema pogoje uporabe certifikata, navedenega v vrstnem redu storitve. Pogodba je sklenjena na daljavo in enako velja za Zakon o varstvu potrošnikov NN 41/14, 110/15.

DOMIDONA IT bo za namene sklenitve pogodbe od uporabnika zahteval naslednje podatke: Ime, Priimek, Poštni naslov, Telefonska številka, E-poštni naslov. Pravne osebe bodo morale navesti tudi družbe OIB. Uporabnik se strinja, da bo osebne podatke posredoval izključno za ta namen, in potrjuje, da so podatki pravilni. Uporabnik se strinja, da bo podatke spremenil v DOMIDONI IT ali jih kasneje nadgradil prek uporabniških strani.

DOMIDONA IT ne drugi prodati, najem ali navzoči pri uporabi vaših osebnih podatkov, ki ste nam zaupal z namenom pogodbe, razen v naslednjih primerih: Domain in se odzivajo na odobrenih zahtevkov za informacije, ki jih policije in državnih organov naslovljene

DOMIDONA IT bo zavrne sklenitev pogodbe v naslednjih primerih: a) če so vneseni napačni podatki v storitev za stranke b) namenom kršenja storitev teh pogojev ali hrvaškimi zakoni ali dovoli tretjim osebam z uporabo storitev, ki so v nasprotju z zakoni Hrvatske.c) Kršitve katere koli druge določbe d) v drugih nepredvidljivih okoliščinah

Garancija zadovoljstva

DOMIDONA IT na www.gstarcad-hrvatska.com ponuja možnost prenosa in testiranja vseh GstarCAD Softvare v neprekinjenem 30-dnevnem obdobju. Sporazum pomeni, da je uporabnik uporabil predvideno možnost in poskusil izdelek v ustreznem poskusnem obdobju. Glede na to dejstvo, DOMIDONA IT ne vrača v primeru enostranske odpovedi pogodbe s strani upravičenca.

Pristojnost

Vsi spori, ki jih mirno ne moremo rešiti med DOMIDONE IT in uporabnikom, so sodišče v  Zagrebu, na Hrvaškem.

Na razmerje med strankami, ki niso opredeljeni v teh pogojih, veljajo za pravne predpise, ki veljajo v hrvaščini.

DOMIDONA IT se bo, v primeru kršitve pogojev uporabe, na uradno zahtevo pristojnih institucij, da zagotovijo dostop do vseh ustreznih dnevniških datotek, uporabniških podatkov in osebne podatke uporabnika.

Končne določbe

Pogodba se sklene za nedoločen čas.

DOMIDONA IT ima pravico do spremembe pogojev kadarkoli uporabnik zahteva redni pregled pogodbe, ki je javno dostopna na www.gstarcad-hrvatska.com


Natisni